Frokostmøtekvinnedagen.jpg

Frokostmøter

Bli med på Nationalthetatrets frokostmøter!

Kom på teatret en tidlig morgenstund og bli med på diskusjon og debatt rundt samfunnsaktuelle temaer med de mest sentrale aktørene i samfunnsdebatten, og mot et bakteppe av aktuelt teater. Hva er vel bedre enn å starte dagen med faglig påfyll, kaffe og litt kunst, og i tillegg være på jobb til rett tid? 

Nationaltheatret samarbeider med en rekke sentrale aktører i det offentlige ordskiftet om å lage engasjerende og aktuelle frokostmøter med utgangspunkt i viktige debatter i samfunnet, blant disse er Agenda, Civita, Antirasistisk senter, Econa og Framtiden i våre hender. Under finner du vårens datoer og temaer. Mer informasjon og paneldeltakere opppdateres fortløpende. Du kan melde deg på allerede nå!

Se førstkommende møte under. 

Maktkamp i valgåret 2017: Hvem er dagens Machiavelli?

Civita og Nationaltheatret inviterer til frokostmøte

Onsdag 10. mai
Publikumsfoajeen. Kl. 08.00-09.00
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00.

Påmelding: https://www.civita.no/arrangement/hvem-er-dagens-machiavelli

Machiavelli dedikerte boken Fyrsten til Lorenzo de’Medici. 500 år senere dedikerer regissør Tore Vagn Lid teaterstykket Fyrsten – Machiavelli-variasjoner til den kommende statsminister.

Hvem gir politiske råd i dag, og handler politikere etter dem? Hvorfor er Machiavellis Fyrsten fremdeles fascinerende 500 år etter utgivelsen? Og kan man forstå dagens politiske maktspill ved å lese Machiavelli?

I PANELET:

Tore Vagn Lid, regissør av stykket Fyrsten – Machiavelli-variasjoner på Nationaltheatret

Jan-Erik Larsen, rådgiver og tidligere statssekretær i Stoltenberg-regjeringer

Sten Inge Jørgensen, journalist og kommentator i Morgenbladet

Møtet finner sted i publikumsfoajeen på Nationaltheatret.

Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30.

Programmet starter klokken 08.00.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Meld deg på her: https://www.civita.no/arrangement/hvem-er-dagens-machiavelli

Velkommen!


Hva gjør vi når krisen rammer oss?

Mandag 3. april
Publikumsfoajeen. Kl. 07.30-09.00
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00.


En krise inntreffer, og i frykt for det som truer utenfor, barrikaderer ti mennesker seg under samme tak. Dette er utgangspunktet for forestillingen Dekameronen som handler om ti menneskers måte å håndtere svartedauden som herjet i Italia på 1300 tallet. Forestillingen er en burlesk og morsom fantasiflukt fra en virkeligheten i krisetid. Men hva kjennetegner egentlig en krise?

Vi hører stadig om klimakriser, økonomiske kriser, flyktningkrise og kriser i arbeidssektoren. Har disse krisene noe til felles i hvordan de oppleves? Hvordan håndterer vi kriser forskjellig?

Dette vil psykolog og kriseforsker Leo Kant svare på i Econa frokost 3 april. Her får du også råd og tips til hva som skal til for å begrense krisen og hvordan du kan lære å vokse av den i etterkant.
Kant leder en panelsamtale med mennesker med ulik erfaringer fra kriser på samfunns-, organisasjons- og individnivå. Kanskje går du fra frokostmøtet med inspirasjon til hvordan møte større utfordringer og kriser i ditt arbeid og i eget liv?

 

Kvinnedagen: De skamløses tid

Onsdag 8. mars.
Publikumsfoajeen kl. 08.00-09.00
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00. 

Reserver billetter her: http://www.nationaltheatret.no/kvinnedagenfrokost                                        

Det er på tide å bli hørt, skrev Nancy Herz i Aftenposten i høst, om at mange fortsatt lever ufrie liv i Norge.

Hvilken rolle spiller normbryterne? Hvilke normer er det viktigst å bryte i dagens Norge? Hvordan skal vi vinne kampen om alles rett til selv å definere hvem vi er?

Velkommen til frokostmøte om «de skamløse»: De som har kjempet mot undertrykkende normer, på selveste kvinnedagen! Nationaltheatret, Antirasistisk Senter og Tankesmien Agenda inviterer til frokostmøte.

I forkant av møtet blir det kunstnerisk innslag med utdrag fra forestillingen Don Juan.

Kadra Yusuf, Sofia Srour og Lise Christoffersen diskuterer hvordan vi skal komme videre. Stadig flere unge fra minoritetsmiljøer trosser trange normer i egne miljøer. Det finnes lover og hjelpeapparat. Allikevel har vi langt igjen til kvinner og barn i alle miljøer har like muligheter til selv å velge i de viktigste spørsmålene i sine liv. Hva må skje i miljøene dette gjelder, og hva kan politikken og storsamfunnet gjøre?

Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, leder samtalen.

Nancy Herz, Bushra Ishaq, Anja Breien og Luca Dalen Espseth vil snakke om hvordan de på ulike måter bryter med normer i egne miljøer eller i storsamfunnet, og konsekvensene det har hatt. Martine Aurdal, feminist og debattansansvarlig i Dagbladet er ordstyrer.

Innledere

Bushra Ishaq har blitt tildelt Fritt Ords ærespris, og Nancy Herz, Sofia Srour, Kadra Yusuf har fått Fritt ords Honnør pris for sine viktige bidrag til offentlig debatt om kvinners frihet i Norge.

Luca Dalen Espeseth skiftet kjønn fra kvinne til mann, og kjemper nå for allmenn aksept for alle transkjønnede.

Anja Breien er en av Norges første kvinnelige filmregissører og laget en rekke filmer om kvinnekamp og kvinneundertrykkende normer.

Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for sosialforskning (INAS), og vært ordfører i Drammen.

STORT DEMOKRATIPROSJEKT PÅ TRAPPENE:
Nationaltheatret har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsopplegget Folkets røst og demokratiet! I valgåret 2017 setter vi fokus på hvordan kunstopplevelser åpner for samfunnsaktuelle diskusjoner og øker unge menneskers bevissthet og innsikt i hvordan demokratiet fungerer. Følg med på vår nettsider for mer informasjon.

 

 

url: &seaindex=1409
ok The response contains 1 table(s) and 327 rows seaindex=1409 eventlist xml SeaIndex = 1409 PerTime,ShoName

Program