Frokostmøte 17.2

Frokostmøter

Bli med på Nationalthetatrets frokostmøter!

Kom på teatret en tidlig morgenstund og bli med på diskusjon og debatt rundt samfunnsaktuelle temaer med de mest sentrale aktørene i samfunnsdebatten, og mot et bakteppe av aktuelt teater. Hva er vel bedre enn å starte dagen med faglig påfyll, kaffe og litt kunst, og i tillegg være på jobb til rett tid? 

Nationaltheatret samarbeider med en rekke sentrale aktører i det offentlige ordskiftet om å lage engasjerende og aktuelle frokostmøter med utgangspunkt i viktige debatter i samfunnet, blant disse er Agenda, Civita og Econa og Framtiden i våre hender. Under finner du vårens datoer og temaer. Mer informasjon og paneldeltakere opppdateres fortløpende. Du kan melde deg på allerede nå!

Kvinnedagen: De skamløse

Onsdag 8. mars.
Publikumsfoajeen kl. 08.00-09.00
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00.  

Hvilken rolle spiller normbryterne? Hvilke normer er det viktigst å bryte i dagens Norge? Hvordan skal vi vinne kampen om alles rett til selv å definere hvem vi er?

Velkommen til frokostmøte om «de skamløse», om de som har kjempet mot undertrykkende normer, på selveste kvinnedagen! Denne morgenen inviterer Nationaltheatret og Antirasistisk Senter til en samtale mellom noen av vår tids viktigste normbrytere.

Nancy Herz, Bushra Ishaq, Anja Breien og Luca Dalen Espseth vil snakke om hvordan de på ulike måter bryter med normer i egne miljøer eller i storsamfunnet, og konsekvensene det har hatt. Martine Aurdal , feminist og debattansansvarlig i Dagbladet er ordstyrer.

Både Nancy Herz og Bushra Ishaq har blitt tildelt Fritt Ords ærespris for sine viktige bidrag til offentlig debatt. Det pågår nå en viktig likestillingskamp i muslimske miljøer. Stadig flere kvinner med muslimsk bakgrunn står fram med et krav om selv å få definere hvem de er, i møte med en undertrykkende sosial kontroll.

Luca Dalen Espeseth skiftet kjønn fra kvinne til mann, og kjemper nå for allmenn aksept for alle transkjønnede. Anja Breien er en av Norges første kvinnelige filmregissører og laget en rekke filmer om kvinnekamp og kvinneundertrykkende normer.

STORT DEMOKRATIPROSJEKT PÅ TRAPPENE:
Nationaltheatret har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsopplegget Folkets røst og demokratiet! I valgåret 2017 setter vi fokus på hvordan kunstopplevelser åpner for samfunnsaktuelle diskusjoner og øker unge menneskers bevissthet og innsikt i hvordan demokratiet fungerer. Følg med på vår nettsider for mer informasjon.

Når krisen rammer

Mandag 3. april
Publikumsfoajeen. Kl. 08.00-09.30
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 08.00. Programmet starter klokken 08.30. 

I den italienske renessanseklassikeren Dekameronen isolerer ti mennesker seg fra krisen og forteller historier om den virkelighet til de ønsker å se utspilt. 

Maktkamp i valgåret 2017: Om makt, ledelse og Machiavellis Fyrsten.

Onsdag 10. mai.
Publikumsfoajeen. Kl. 08.00-09.30
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00. 

Fyrsten – næringslivets bibel og maktdiskurs. Fyrsten avslører maktteknikker og politikeres retoriske virkemidler. Hvilke aspekter av Fyrsten er fremdeles aktuelle og finnes det aspekter av Machiavellis maktteori kan vi egentlig finne igjen hos dagens ledere? 

Fyrsten gis konkrete – ofte nådeløse – råd om hvordan ledere må gå fram for å bevare makten, koste hva det koste vil. Med sin poetiske eleganse, brutale ærlighet og kompromissløse analyse av maktspill, har Fyrsten blitt en av historiens mest beryktede og berømte politiske skrifter. Fordømt som amoralsk og menneskefiendtlig, men også hyllet som en av de få politiske verkene som evner å se oss mennesker slik vi faktisk handler, uten politisk svermeri. For hvor iskald må den være som søker å gjennomføre en forandring til det beste for andre? Og kan man også tenke seg Machiavelli på en god måte – som optimist? Ja, finnes det i det hele tatt en politisk «varme» uten en kald og kynisk vurdering av makt og avmakt? 

url: &seaindex=1409
ok The response contains 1 table(s) and 231 rows seaindex=1409 eventlist xml SeaIndex = 1409 PerTime,ShoName 18378 08.03.2017 08:00:00 2017 Frokostseminar Nationaltheatret NAT 5727 0 0 249 1140 1409 13 Publikumsfoajéen DAG Dagsarrangement 0 0 4 onsale 8-3 - 17 on 08:00 032017 1 Ledige billetter 08.03.2017 08:00 18379 03.04.2017 08:00:00 2017 Frokostseminar Nationaltheatret NAT 5819 0 0 253 1140 1409 13 Publikumsfoajéen DAG Dagsarrangement 0 0 4 onsale 3-4 - 17 ma 08:00 042017 1 Ledige billetter 03.04.2017 08:00 18380 10.05.2017 08:00:00 2017 Frokostseminar Nationaltheatret NAT 5658 0 0 246 1140 1409 13 Publikumsfoajéen DAG Dagsarrangement 0 0 4 onsale 10-5 - 17 on 08:00 052017 1 Ledige billetter 10.05.2017 08:00

Program

  • on8. Mars08:00ticketsIconledigeKjøp
  • ma3. Apr08:00ticketsIconledigeKjøp
  • on10. Mai08:00ticketsIconledigeKjøp