Frokostmøtekvinnedagen.jpg

Frokostmøter

Bli med på Nationalthetatrets frokostmøter!

Kom på teatret en tidlig morgenstund og bli med på diskusjon og debatt rundt samfunnsaktuelle temaer med de mest sentrale aktørene i samfunnsdebatten, og mot et bakteppe av aktuelt teater. Hva er vel bedre enn å starte dagen med faglig påfyll, kaffe og litt kunst, og i tillegg være på jobb til rett tid? 

Nationaltheatret samarbeider med en rekke sentrale aktører i det offentlige ordskiftet om å lage engasjerende og aktuelle frokostmøter med utgangspunkt i viktige debatter i samfunnet, blant disse er Agenda, Civita, Antirasistisk senter, Econa og Framtiden i våre hender. Under finner du vårens datoer og temaer. Mer informasjon og paneldeltakere opppdateres fortløpende. Du kan melde deg på allerede nå!

Se førstkommende møte under. 

Hva gjør vi når krisen rammer oss?

Mandag 3. april
Publikumsfoajeen. Kl. 07.30-09.00
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00.


En krise inntreffer, og i frykt for det som truer utenfor, barrikaderer ti mennesker seg under samme tak. Dette er utgangspunktet for forestillingen Dekameronen som handler om ti menneskers måte å håndtere svartedauden som herjet i Italia på 1300 tallet. Forestillingen er en burlesk og morsom fantasiflukt fra en virkeligheten i krisetid. Men hva kjennetegner egentlig en krise?

Vi hører stadig om klimakriser, økonomiske kriser, flyktningkrise og kriser i arbeidssektoren. Har disse krisene noe til felles i hvordan de oppleves? Hvordan håndterer vi kriser forskjellig?

Dette vil psykolog og kriseforsker Leo Kant svare på i Econa frokost 3 april. Her får du også råd og tips til hva som skal til for å begrense krisen og hvordan du kan lære å vokse av den i etterkant.
Kant leder en panelsamtale med mennesker med ulik erfaringer fra kriser på samfunns-, organisasjons- og individnivå. Kanskje går du fra frokostmøtet med inspirasjon til hvordan møte større utfordringer og kriser i ditt arbeid og i eget liv?

 

Maktkamp i valgåret 2017: Om makt, ledelse og Machiavellis Fyrsten.

Onsdag 10. mai.
Publikumsfoajeen. Kl. 08.00-09.30
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00. 

Fyrsten – næringslivets bibel og maktdiskurs. Fyrsten avslører maktteknikker og politikeres retoriske virkemidler. Hvilke aspekter av Fyrsten er fremdeles aktuelle og finnes det aspekter av Machiavellis maktteori kan vi egentlig finne igjen hos dagens ledere? 

Fyrsten gis konkrete – ofte nådeløse – råd om hvordan ledere må gå fram for å bevare makten, koste hva det koste vil. Med sin poetiske eleganse, brutale ærlighet og kompromissløse analyse av maktspill, har Fyrsten blitt en av historiens mest beryktede og berømte politiske skrifter. Fordømt som amoralsk og menneskefiendtlig, men også hyllet som en av de få politiske verkene som evner å se oss mennesker slik vi faktisk handler, uten politisk svermeri. For hvor iskald må den være som søker å gjennomføre en forandring til det beste for andre? Og kan man også tenke seg Machiavelli på en god måte – som optimist? Ja, finnes det i det hele tatt en politisk «varme» uten en kald og kynisk vurdering av makt og avmakt?

 

Kvinnedagen: De skamløses tid

Onsdag 8. mars.
Publikumsfoajeen kl. 08.00-09.00
Det serveres kaffe og frokost fra klokken 07.30. Programmet starter klokken 08.00. 

Reserver billetter her: http://www.nationaltheatret.no/kvinnedagenfrokost                                        

Det er på tide å bli hørt, skrev Nancy Herz i Aftenposten i høst, om at mange fortsatt lever ufrie liv i Norge.

Hvilken rolle spiller normbryterne? Hvilke normer er det viktigst å bryte i dagens Norge? Hvordan skal vi vinne kampen om alles rett til selv å definere hvem vi er?

Velkommen til frokostmøte om «de skamløse»: De som har kjempet mot undertrykkende normer, på selveste kvinnedagen! Nationaltheatret, Antirasistisk Senter og Tankesmien Agenda inviterer til frokostmøte.

I forkant av møtet blir det kunstnerisk innslag med utdrag fra forestillingen Don Juan.

Kadra Yusuf, Sofia Srour og Lise Christoffersen diskuterer hvordan vi skal komme videre. Stadig flere unge fra minoritetsmiljøer trosser trange normer i egne miljøer. Det finnes lover og hjelpeapparat. Allikevel har vi langt igjen til kvinner og barn i alle miljøer har like muligheter til selv å velge i de viktigste spørsmålene i sine liv. Hva må skje i miljøene dette gjelder, og hva kan politikken og storsamfunnet gjøre?

Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, leder samtalen.

Nancy Herz, Bushra Ishaq, Anja Breien og Luca Dalen Espseth vil snakke om hvordan de på ulike måter bryter med normer i egne miljøer eller i storsamfunnet, og konsekvensene det har hatt. Martine Aurdal, feminist og debattansansvarlig i Dagbladet er ordstyrer.

Innledere

Bushra Ishaq har blitt tildelt Fritt Ords ærespris, og Nancy Herz, Sofia Srour, Kadra Yusuf har fått Fritt ords Honnør pris for sine viktige bidrag til offentlig debatt om kvinners frihet i Norge.

Luca Dalen Espeseth skiftet kjønn fra kvinne til mann, og kjemper nå for allmenn aksept for alle transkjønnede.

Anja Breien er en av Norges første kvinnelige filmregissører og laget en rekke filmer om kvinnekamp og kvinneundertrykkende normer.

Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for sosialforskning (INAS), og vært ordfører i Drammen.

STORT DEMOKRATIPROSJEKT PÅ TRAPPENE:
Nationaltheatret har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsopplegget Folkets røst og demokratiet! I valgåret 2017 setter vi fokus på hvordan kunstopplevelser åpner for samfunnsaktuelle diskusjoner og øker unge menneskers bevissthet og innsikt i hvordan demokratiet fungerer. Følg med på vår nettsider for mer informasjon.

 

 

url: &seaindex=1409
ok The response contains 1 table(s) and 261 rows seaindex=1409 eventlist xml SeaIndex = 1409 PerTime,ShoName 18380 10.05.2017 08:00:00 2017 Frokostseminar Nationaltheatret NAT 5083 0 0 221 1140 1409 13 Publikumsfoajéen DAG Dagsarrangement 0 0 4 onsale 10-5 - 17 on 08:00 052017 1 Ledige billetter 10.05.2017 08:00

Program

  • on10. Mai08:00ticketsIconledigeKjøp