I møte med det tapte

I møte med det tapte

Ungdomsprosjektet I møte med det tapte går inn i sin siste fase.

I møte med det tapte tar utgangspunkt i stykket Tideline av den canadiske dramatikeren og regissøren Wajdi Mouawad, og stykket fungerer som et utgangspunkt og en plattform for samtaler og diskusjoner rundt temaet "tap". Målet er å se sammenheng mellom det personlige og det sosiale/politiske ved å blande fiksjonsmateriale med fortellinger fra virkeligheten.

Regissører/prosjektledere Camilla Eeg Tverbakk og Toril Solvang har samarbeidet med syv ungdommer gjennom flere workshops, og sammen med dem reflekter de rundt denne tematikken.

Lørdag 22. februar inviterer vi publikum til å oppleve siste del av dette spennende arbeidet.

I denne tredje og siste workshopen vil fokuset ligge på hvordan å komme videre. Vi vil intervjue hverandre og gå i dialog med politikere og det offentlige hjelpeapparatet for å undersøke hva felleskapet gjør for å hjelpe mennesker videre.

I første del av prosjektet tok gruppen for seg tap som en fysisk og emosjonell erfaring; tap av identitet, barndom og illusjoner. Hva vil det si å bære et tap? Er vi bare ansvarlige for oss selv eller skylder vi fellesskapet noe? Når går min historie ut over andre? I andre del handlet det om måter å takle sorg på. Hvordan sørger vi, sammen og alene? Hva skjer når vi ikke klarer å gi slipp på det som har vært? Hvordan finne rom til å sørge? I løpet av disse foregående workshopene har gruppen blant annet intervjuet familiemedlemmer, skrevet egne tekster, gjennomført sørge-performancer, lyttet til og diskutert Behring Breiviks avsluttende forsvarstale i Oslo Tinghus, improvisert, lest og samtalet.

Av og med: Simon Aasheim, Camilla Eeg-Tverbakk, Justine Nguyen, Helene Skogland, Aurora Solvang, Toril Solvang, Thomas Stene-Johansen, Aksel Tjønn og Nel Ewa Tomczyk

Idé: Camilla Eeg-Tverbakk og Toril Solvang


Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.

url: &seaindex=1130
ok The response contains 1 table(s) and 327 rows seaindex=1130 eventlist xml SeaIndex = 1130 PerTime,ShoName

Program