They are dying out

They are Dying Out /// Dollar series part II

___________________________________________________for English text, please scroll down

DE DØR UT

Av Peter Handke

Med: Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Jurgen Delnaet, Frank Dierens, Wouter Hendrickx, Luc Nuyens and Sofie Sente
Bearbeidelse: de Roovers
Scenografi: Stef Stessel
Kostymer: Lieve Pynoo
Lyd: Eric Engels
Lys: Bert Vermeulen & Stef Stessel

Hva skjer med samfunnet når kapitalismens representanter stikker hodene sammen for å eliminere konkurransen?

I dette tragikomiske stykket beskriver avantgarde-ikonet Peter Handke sitt syn på motivene til en gruppe ledende entreprenører, representanter for en hensynsløs del av samfunnet.

Entreprenørene går sammen om et lovstridig prissamarbeid for å eliminere konkurransen i markedet. Men én mann velger å ikke holde ord. Nådeløst forsøker de alle å holde tritt, men snart oppstår tvil og mistenksomhet. De dør ut er et poetisk oppgjør med systemene og intrigene i et kapitalistisk system som har gått helt i spinn.

Den belgiske teatergruppen De Roovers har laget en moderne iscenesettelse av vår tids maktmisbruk og grådighetskultur – og grådigheten er universell. Den var årsaken til de første sprekker i verdens finansielle system og til den nåværende globale krisen.

_______________________________________________________________________________________

THEY ARE DYING OUT /// Dollar series part II

By Peter Handke

With: Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Jurgen Delnaet, Frank Dierens, Wouter Hendrickx, Luc Nuyens and Sofie Sente
Adapted by: de Roovers
Scenic designer: Stef Stessel
Costumes: Lieve Pynoo
Sound: Eric Engels
Lighting designer: Bert Vermeulen & Stef Stessel

What happens to society when the representatives ofcapitalism put their heads together to eliminate competition?

In this tragi-comic play, the avant garde icon Peter Handke gives his take on the motives of a group of leading entrepreneurs, the representatives of an unscrupulous part of society.

The entrepreneurs agree on illegal price fixing, to eliminate competition from the market. But one man chooses not to keep his word. They all ruthlessly try to keep in step, but doubt and suspicion soon abound.
They Are Dying Out is the poetic justice of systems and intrigues in a capitalist system that has got out of control.

The Belgian theatre group De Roovers has created a modern staging of the abuse of power and culture of greed of our age – and the gre
ed is universal. This was the
cause of the first cracks in the world's financial
system and the present financial
crisis.

  • Dramatikkens Hus
url: &seaindex=1202
ok The response contains 1 table(s) and 327 rows seaindex=1202 eventlist xml SeaIndex = 1202 PerTime,ShoName

Program