Arendalsuka 2017

Realitycheck - Vil du påvirke fremtidens politikk?
DEMO_17 stortinget

Velkommen til en panelsamtale om din generasjon, ditt valg og din fremtid!

Tror du på demokratiet? Kan du påvirke politikernes handlinger? Hvor mye ansvar har du egentlig for de medmennesker og samfunnet du lever i?

Med utgangspunkt i demokratiprosjektet Demo_17 og en ny forskningsrapport om unge og deres politisk engasjement, skal vi sammen diskutere og sjekke hva som er myter og hva som er fakta om ungdom og politikk i dag. Her kan du være med på å påvirke samtalen - spørsmål for spørsmål!

Nova har lagt fram en forskningsrapport som viser at dagens ungdom er mer politisk aktive og mer kollektiv bevisste enn sine forgjengere. Teaterpedagog Gunhild Kilde sjekker påstandene i rapporten med publikummet som er tilstede.

Vi vil først få høre tre innlegg av paneldeltakere med engasjement i samfunnslivet. Hør en ungdom fortelle om hva det var som inspirerte henne til politisk handling, en forsker forklare generasjonskløften og hvilke konsekvenser dette har for fremtiden, og en kjendis om hvilke muligheter for å skape politiske endringer.

Forskningsleder i Nova Guro Ødegård, årets Fritt Ord Pris vinner Nancy Herz, venstre politiker Abid Raja vil snakke om sitt personlige engasjement og hvordan du kan bidra til å bevege verden. Fredrik Høyer bidrar med kunstnerisk innslag.

Medvirkende:
Guro Ødegård, Forskningsleder, Nova, Nancy Herz, Vinner av Fritt Ord-prisen, Abid Raja, Stortingspolitiker, Venstre, Linn Stalsberg, forfatter og journalist, Gunhild Kilde, teaterpedagog, Fredrik Høyer, scenekunstner og forfatter.

 

  • Fredag 18. september kl 10.00
  • Pollen i Arendal
  • Demo_17 Workshop kl 11.00 i Skatehallen