IBSEN IN ONE TAKE

Ibsen in One Take

av Oda Fiskum.
___________________________________________________for English text, please scroll down

Fra Bejing-teatret Théatre du Rêve Expérimental kommer Ibsen In One Take – en unik blanding av teater og film, med Ibsens stykker som utgangspunkt.

Ibsen In One Take forteller en bittersøt historie om en ensom kinesisk mann på dødsleiet. Vi blir presentert for bruddstykker fra hans liv, fremmedgjort av sine venner og av en far som stadig evner å trykke ham ned. Stykket vever tematikk og karakterer fra Henrik Ibsens dramatikk sammen med sitater fra et forfatterskap som er velkjent i Kina. Ibsens tematiske landskap har dyp klangbunn i det moderne Kina: Enkeltmenneskets kamp for å finne sin plass i familien og samfunnet, til tross for gapet mellom generasjonene og hurtig sosial forandring.

Den norske dramatikeren Oda Fiskum har bodd mange år i Bejing og har skrevet den engelske teksten forestillingen er basert på. Regissør Wang Chong er kunstnerisk leder for Bejing-teatret Théatre du Rêve Expérimental, og hans innfallsvinkel til teatret utfordrer kinesisk teatertradisjon.  Han skaper film og teater samtidig, live på scenen. Wang filmer «in one take» sceneforløpet gjennom hele den timelange forestillingen, og tilskuerne blir vitne til flere handlinger som utspiller seg simultant: Teaterforestillingen med skuespillerne her og nå, filmteamet som jobber på scenen og filmen som vises på skjermen.

Kameraet introduserer en verden av subtile detaljer og utdyper forholdet mellom karakterene. Regissøren ønsker med sitt multimediale utrykk å reflektere noe av den digitale hverdagen som omgir oss.

Spilles på kinesisk med engelsk undertekst.

Bestilt og produsert av Ibsen International i samarbeid med Théâtre du Rêve Expérimental, som en del av programmet Ibsen in China.

Manus: Oda Fiskum
Regissør: WANG Chong    
Komponist: LI Yangfan
Dramaturg: Hege Randi Tørressen
Kostymedesign: JIN Ran
Scenografi: DOU Hui
Videoregi: LIANG Anzheng, YANG Fan
Lyddesign: ZHANG Yuelong
Produksjonsleder: WANG Chong, LI Yi    
Lysdesign: LIU Shuchang
Oversettelse: LIU Chen, WANG Chong
Produsent: Inger Buresund


Ibsen In One Take is the fruit of a remarkable cooperation between the Chinese theatre director Wang Chong and the Norwegian stagewright Oda Fiskum.

Normally it is the film director who edits separate scenes, shot at different places and times, into one fluid whole. In the scolding sequence Wang creates the separate scenes on stage – a lovely play with the laws of film and theatre.

Joost Ramaer
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ibsen in One Take (CN)

From the Bejing theatre Théâtre du Rêve Expérimental: Ibsen In One Take – both recounting the story of Ibsen's life and reflecting on our digital world.

The production tells a bittersweet story about a lonely man who is alienated from friends and family by a father who is trying to subdue him.

Ibsen in One Take weaves together the themes and characters from Ibsen’s drama with quotations from his texts, that have long been well known in China. Ibsen's thematic landscape has deep resonance in modern China: Individuals' struggle to find their place in the family and in society, despite the gap between generations and rapid social change.

The Norwegian playwright Oda Fiskum lives in Beijing and has written the English text the show is based on. Director Wang Chong is the artistic director of Théâtre du Rêve Expérimental, and his approach challenges Chinese traditions of drama. He creates a movie, live on stage. The process on stage is filmed throughout the hour-long performance, and the audience witnesses two stories unfolding simultaneously: the film crew and film appearing on the screen. The camera introduces a new perspective on a world of subtle details; it deepens the relationship between the characters. The director wants the multimedia part to reflect something of the digital world that surrounds us.

Performed in Chinese with English subtitles.

Venue:
Produced by: Théâtre du Rêve Expérimental
Commissioned and produced of Ibsen International.
Script: Oda Fiskum
Director: Wang Chong
Composer: Li Yangfan
Costume design: Jin Ran
Scenography: Dou Hui
Video directors: Liang Anzheng, Yang Fan
Sound design: Zhang Yuelong
Producer: Inger Buresund
Production manager: Wang Chong, Li Yi
Lighting design: Liu Shuchang
Dramaturg: Hege Randi Tørressen
Translation: Liu Chen, Wang Chong

Ibsen In One Take is the fruit of a remarkable cooperation between the Chinese theatre director Wang Chong and the Norwegian stagewright Oda Fiskum.

Normally it is the film director who edits separate scenes, shot at different places and times, into one fluid whole. In the scolding sequence Wang creates the separate scenes on stage – a lovely play with the laws of film and theatre.

Joost Ramaer

 

 

  • Spilles på Amfiscenen 12. september.
  • Spilles på kinesisk med engelsk undertekst.
  • Performed in Chinese with English subtitles.
  • Varighet/Lenght 70 min.
url: &seaindex=1191
ok The response contains 1 table(s) and 247 rows seaindex=1191 eventlist xml SeaIndex = 1191 PerTime,ShoName

Program