GHOSTS Composition / Ibsen Photo: Masahiro AMANO

Ghosts – Composition/Ibsen

av Henrik Ibsen.
___________________________________________________for English text, please scroll down

Hva skjer med oss mennesker i en fragmentert verden, kanskje uten virkelig substans, spør det prisvinnende teaterkompaniet shelf, fra Japan.

Hva har skjedd med selvet vårt? Er det i ferd med å rakne? I Ibsens samtid fødtes ideen om det indre selv, menneskets ego. Gjennom arbeidet med Ghosts – Composition/Ibsen ønsker regissør Yasuhito YANO å beskrive hva som skjer i det indre selvet for mennesker som møter problemer av i dag. I en verden som er fragmentert og kanskje uten virkelig substans.

Det prisvinnende teaterkompaniet shelf fra Japan har høstet flere utmerkelser for sine Ibsen-produksjoner. I 2011 mottok shelf Nagoya Citizens Art Festival Award for Theater 2011 for denne tolkningen av Gjengangere. Teatret er velkjent for sine utfordrende og spektakulære oppsetninger.

I Ghosts – Composition/Ibsen bringes flere utenforstående inn i forestillingen, og karakterene tvinges til å interagere. YANO ønsker å finne frem til essensen i Ibsens drama – en essens som ligger i ruiner når ideen om det menneskelige selvet brytes ned. YANO tilnærmer seg teksten fra ulike perspektiver, og i distansen som oppstår mellom skuespiller og tekst ligger nøkkelen til forståelse, mener regissøren.  

Komponert og regissert av: Yasuhito YANO

Spilles på Japansk, med engelske undertitler.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ghosts – Composition/Ibsen (JP)

What happens to human beings in a fragmented world, perhaps without real substance? This is the question posed by the award-winning Japanese theatre company shelf.

What has happened to the self? Is it unravelling? It was in Ibsen's time that the idea of the inner self, the human ego, was born. Through Ghosts – Composition/Ibsen, director Yasuhito Yano wants to describe what happens in the inner selves of people who face the problems of today. In a world that is fragmented and perhaps without real substance.

The Japanese theatre company shelf has won several awards for their productions of Ibsen. In 2011 shelf received the Nagoya Citizens’ Art Festival Award for Theater for this interpretation of Ghosts. The company is known for challenging and spectacular productions.

In Ghosts – Composition/Ibsen, outsiders are brought into the production and the characters are forced to interact. Yano wants to identify the essence of Ibsen’s drama – an essence that lies in ruins when the idea of the human self is breaking down. Yano approaches the text from different perspectives, and in the distance between the actor and the text the key to understanding is found, according to the director.

Venue: Amfiscenen
Composed and directed by: Yasuhito Yano

Performed in Japanese, with English subtitles.

  • Spilles på Amfiscenen 14. og 15. september.
  • Spilles på Japansk, med engelske undertitler.
  • Performed in Japanese, with English subtitles.
  • Varighet/Lenght 90 min.
url: &seaindex=1194
ok The response contains 1 table(s) and 268 rows seaindex=1194 eventlist xml SeaIndex = 1194 PerTime,ShoName

Program